پرسش و پاسخ های اعتقادی در برنامه تا آسمان

در این بخش پرسش و پاسخ های اعتقادی که در برنامه " تا آسمان " در شبکه صداو سیمای خراسان رضوی مطرح شده اند،...

آیا ملاصدرا زنان را حیوان می داند؟

آیا ملاصدرا زنان را حیوان می‌داند؟ یکی از شبهات عجیبی که چندی است دربارۀ مرحوم صدرالمتألهین مطرح شده این است که وی زنان را انسان...