جریان‌شناسی گروهک مجاهدین خلق

جریان شناسی گروهک مجاهدین خلق

موضوع: نشست جریان‌شناسی گروهک مجاهدین خلق

🎙 سخنران: استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

زمان: پنج‌شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۲

مکان: موسسه مطالعات راهبردی

گزارش مطالب ارائه‌شده در نشست

نظر به اینکه گروهک منافقین یکی از خطرناک‌ترین و منحرفین از مکتب اسلام و انقلاب اسلامی هستند، پیرو رهنمود رهبر معظم انقلاب -دام ظله العالی- برای جهاد تبیین، اولین نشست جریان‌شناسی فکری سیاسی در موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار گردید. در این نشست استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی به صورت مبسوط در سرفصل‌های زیر به ایراد سخن پرداختند:

 1. نقطه تولد منافقین و تاثیرپذیری آنها از درس‌های مهندس بازرگان
 2. شاخصه‌های روشنفکری دینی
 3. اشاره‌ای گذرا به بنیانگذاران منافقین
 4. وجوه بارز جریان فکری- اجتماعی و سیاسی منافقین مانند تمایل به استکبار ستیزی، خَلقی و مردمی بودن و عدم تخصص در اسلام‌شناسی
 5. فتنه تغییر ایدئولوژیک و ارتداد رسمی در سازمان منافقین و پیدایش گروهک پیکار
 6. حرکت‌های مسلحانه و دستگیری توسط ساواک و تاثیرپذیری شدید از جریان مارکسیست
 7. آزاد شدن مشکوک مسعود رجوی
 8. وقایع منتهی به سال ۶۰، عبور از فاز سیاسی و ورود به فاز درگیری‌ها و ترورها
 9. حرکت‌های مرموزانه منافقین در زمینه نیروگیری و نفوذ در بدنه نظام
 10. آغاز مبارزات مسلحانه و ترورهای هدفمند و کور
 11. وضعیت فعلی منافقین و ضرورت حساس بودن در مقابل تحرکات آنها در صحنه‌های مجازی و حقیقی