تاثیر علوم عقلی بر سبک زندگی طلاب

تاریخ برگزاری وبینار: پنج شنبه 1399/09/27

آنچه در تاثیر علوم عقلی بر سبک زندگی طلاب خواهید شنید:
✔️ تأثیر مهارت تفکر در تصمیم‌گیری صحیح و آرامش زندگی فردی و اجتماعی
✔️ تأثیر علوم عقلی بر آزاداندیشی و تحمّل مخالفان
✔️ تأثیر حکمت متعالیه بر تعبّد کامل به شریعت
✔️ تأثیر حکمت بر استحکام عقائد و توان گفتگو با مکاتب مخالف
✔️ تأثیر حکمت در فهم عمیق دین
✔️ تأثیر فهم عمیق توحید و معاد و ولایت در اخلاق و سبک زندگی