همایش معرفتی تربیت

تربیت-کودک-نوجوان-جوان

موضوع: الگوی دینی راهبردی تربیت کودک، نوجوان و جوان

🎙 سخنران: استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

زمان: 18 آبان | 30 آذر | 13 بهمن | 17 بهمن 1402

مکان: یزد، مدینة العلم کاظمیه | سالن حضرت رقیه سلام الله علیها