چگونگی اخلاص در عمل

فاطمه سلام الله علیها

موضوع: سخنرانی فاطمیه 1445 با موضوع چگونگی اخلاص در عمل

🎙 سخنران: استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

زمان: جمادی الثانی 1445 (24 تا 26 آذرماه 1402)

مکان: مشهد، میدان‌سعدی، بین دانشگاه ۱۲ و ۱۴، مسجد امام صادق (سلام الله علیه)