خوف و رجا؛ از قلب تا اجتماع

خوف و رجا استاد وکیلی

موضوع: سخنرانی فاطمیه 1445 با موضوع خوف و رجا؛ از قلب تا اجتماع

🎙 سخنران: استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

زمان: جمادی الثانی 1445 (23 تا 25 آذرماه 1402)

مکان: مشهد مقدس، شهید مدرس ۴، حسینیه هنر