ولایت امیرالمؤمنین؛ سخنرانی عید سعید غدیر خم

عید غدیر

عید سعید غدیر خم

🎙 استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

موضوع:

  • حقیقت نعمت‌های الهی چیست؟
  • همه نعمت‌های دنیا در واقع نقمت و اسباب آزمایش هستند
  • غیر از توحید و ولایت نعمت حقیقی وجود ندارد
  • غدیر، روز اتمام نعمت‌های الهی است، چون انسان به وسیله امروز می‌تواند به سمت خدا پرواز کند
  • چگونگی مراتب تمسک به ولایت امیرالمؤمنین در عوالم مختلف
  • سرمنزل مقصود انسان، وارد شدن در ولایت علی علیه السلام و حصن خداوند است
  • چگونه در حریم ولایت امیرالمؤمنین وارد شویم
  • معنای ولایت عظمای امیرالمؤمنین، عالم قیامت، ظهور ولایت و توحید است
  • معنای کلام شریف: وِلايَةُ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ حِصني ، فَمَن دَخَلَ حِصني أمِنَ مِن عَذابي
  • مراتب رها شدن از زندان‌های عوالم مختلف با ذکر یونسیه

زمان: 16 تیرماه 1402