آپارتمان‌سازی و مرتفع‌سازی از منظر اسلام

شهرسازی اسلامی استاد وکیلی

«وبینار» تحلیل و بررسی بلندمرتبه‌سازی از منظر مبانی اسلامی

🎙 حجةالاسلام و المسلمین محمدحسن وکیلی

موضوع: آپارتمان‌سازی و مرتفع‌سازی از منظر اسلام

زمان: 15 اسفند ماه 1401

برگزارکننده: واحد علوم و فناوری دانشگاه شهر پردیس