قلب سلیم

قلب سلیم

قلب سلیم

قلب سلیم قلبی است که در او جز خداوند متعال چیز دیگری یافت نمی‌شود.

اگر انسان در زندگی دنیا این قلب سلیم را یافت و توفیق پیدا کرد که هر آنچه غیر خدا را از وجود خود خارج کند، در عالم آخرت به رستگاری کامل می‌رسد.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی