نعمت برادر مومن

برادر مومن

نعمت برادر مومن

برای اینکه قدر برادر مومن خود را بدانید و حق این نعمت را ادا کنید، بسیاری از مواقع باید مطابق دل او عمل کنید!

وقتی با هم همسفر هستید، حق این است که نسبت به مسائل اختلافی کوتاه بیایید چون این اتحاد قلوب است که کار انجام می‌دهد و اتحاد قلوب وقتی کار انجام می‌دهد که نفوس با همدیگر همراهی داشته و نسبت به هم گذشت داشته باشند و دل‌ها با همدیگر اتحاد داشته باشد.

اگر بخواهیم در اختلافات مدام با هم بحث کنیم دلها از هم جدا می‌شوند و وقتی دلها از هم جدا شد، آن اثر حاصل نمی‌شود.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی