مومن متحیر نمی‌شود

مومن تحیّر ندارد

مومن متحیّر نمی‌شود

مؤمن هیچ وقت در زندگی‌اش تردید و تحیّر ندارد؛ آدمی که در او این حال وجود دارد معلوم می‌شود ایمانش ناقص است. مؤمن چون تقوا دارد خداوند همیشه «یَهدی قَلبه» قلبش را هدایت می‌کند و «یجعل لَهُ نوراً» نور برایش قرار می‌دهد.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی