بندگی اخلاص محبت !

تاثیر در آخرت

بندگی اخلاص محبت !

درست است که آخرت، ملکوت دنیاست و حقیقت دین بیان همین روابط دنیا و آخرت است؛ اما آنچه در آخرت بیش از همه ظهور و بروز دارد و از همه چیز بیشتر اثرگذار است، حقیقت بندگی و اخلاص و محبت است.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی