وارد جهاد اکبر شده‌ای؟

جهاد اکبر

جهاد اکبر

🗡 همین که انسان وقتی اراده می‌کند به سمت خدا برود، دشمنان و شیاطین به سمت او حمله‌ور می‌شوند، این نشانه‌ی رشد است.
اگر کسی می‌بیند با آسایش در حال زندگی است باید مطمئن باشد هنوز وارد جهاد اکبر نشده است.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی