به دنبال بی نهایت

بی نهایت

به دنبال بی نهایت

همه‌ی ما انسان‌ها به دنبال بی نهایت هستیم و فقط اشتباهاً مصداقش را جابجا می‌گیریم.
وقتی به سراغ چیزی رفتیم و دیدیم که محدود است، رهایش کرده و به دنبال مصداقی دیگر می رویم و این ادامه دارد.
دنیا مثل آب دریاست و هر مقدار انسان بیشتر بخورد، بیشتر تشنه می‌شود و تا به مصداق واقعی که پیدا کردن خداوند است نرسیم، ماجرا همین است.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی