حرف مادر

حرف حق

حرف مادر

حرف مادر تولید حق می‌کند، لذا انسان با پدر و مادر خود جدل نمی کند تا ثابت کند حرف آنها باطل است و حرف خودش حق است.
انسان باید نظر و پیشنهاد خود را با کمال ادب و تواضع بیان کند؛ اگر پذیرفتند که هیچ و اگر نپذیرفتند، حق برای او همان است که آنها می گویند.

حجة‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی