شرح دعای ابوحمزه ثمالی

قسمت اول؛ یک هفته از محبت خدا سرمست شو!

قسمت دوم؛ خدا اینطور با بنده‌اش مکر می‌کند

قسمت سوم؛ به طرف خودِ او فرار کنیم!

قسمت چهارم؛ فکر میکنی با پای خودت رفته ای؟ خدا دام محبتش را پهن کرده...

قسمت پنجم؛ باران محبت او مثل همیشه می‌بارد!

قسمت ششم؛ خودت را به قدرت مطلق بسپار تا عزیز شوی!

قسمت هفتم؛ درِ خانه‌ی او برای گدایی برو نه داد و ستد...

قسمت هشتم؛ دلت که شکست اما امیدوار بودی، دعایت پرواز می‌کند

قسمت نهم؛ بر او تمرکز کن تا پیدایش کنی!

قسمت دهم؛ محبت خدا را در اعماق قلبت یادآوری کن

قسمت یازدهم؛ گیرنده‌های وجودت در این مکان‌ها گیراتر است

قسمت دوازدهم؛ خدایا من از خودم گلایه و ترس دارم

قسمت سیزدهم؛ برای اینجور کارها، خیلی نوشابه باز نکن!

قسمت چهاردهم؛ خدایا چرا وقتی میخوام باهات حرف بزنم، حال خستگی سراغم میاد؟

قسمت پانزدهم؛ چرا دعای همگانی به نفع خودمون هم هست؟

قسمت شانزدهم؛ گناه نکردن و تنبه‌ تو چه لذتی برای خدا داره مگه، که اینقدر اصرار داره گناه نکنی؟

قسمت هفدهم؛ از رنجاندن دل توبه کن که راهت به سمت خدا بسته شده!

قسمت هیجدهم؛ تفکر در توحید، راه درمان ریا است.

قسمت نوزدهم؛ آیا بصیرت با روزنامه خواندن و درس خواندن و مطالعه و... الزاماً بوجود می‌آید؟

قسمت بیستم؛ حتی اگه میخوای شهید بشی، دعاکن خدا عمرت رو طولانی قرار بده...

قسمت بیست‌و‌یکم؛ دعاهایت را حتماً منحصر در چیزهای بزرگ نکن!

قسمت بیست‌و‌دوم؛ ریشه‌ی رنجیدن از دیگران را چطور خشک کنیم؟

قسمت بیست‌و‌سوم؛ خدا به ما دستور گذشت از خطای دیگران داده است.

قسمت بیست‌و‌چهارم؛ آیا میشه حتی بعد از مرگ هم، ملاقات با خدا برای ما سخت و ناخوشایند باشه؟

قسمت بیست‌و‌پنجم؛ چکار کنیم تا یقین در ما جاری شود؟

قسمت بیست‌و‌ششم؛ فرمولِ بهره برداری مطلوب از «شب» در سیر و سلوک

قسمت بیست‌و‌هفتم؛ چه کنیم حال کسالت در ما از بین برود؟

قسمت بیست‌و‌هشتم؛ راهکاری عملی برای یافتن خداوند

قسمت بیست‌و‌نهم؛ در راه رسیدن به خداوند متعال باید چگونه دعا کنیم؟