آیا انگاره‌های دینی قاتل «رومینا» بود؟

🎙 گفتگوی صریح و صمیمیِ استاد وکیلی با دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان

موضوع: بررسی برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی دخیل در حادثه قتل اخیر

زمان: خرداد سال ۱۳۹۹ (شوال ۱۴۴۱)

تعداد: ۱ جلسه

مکان: مشهدمقدس – مدرسه استعدادهای درخشان

 

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.