اهداف طلبگی

موضوع: اهداف طلبگی

زمان: آبان ماه – سال ۱۳۹۸

تعداد: ۴ جلسه

مکان: مشهد – مرکز تخصصی فقهی امام رضا علیه السلام

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.