چرا امام حسین همسر و فرزندانشان را به کربلا بردند؟