روش شناسی کشف معارف الهی

در این سلسله جلسات ابتدا به اعتبار سنجی عقل و گونه‌های مختلف نقل در رسیدن به اعتقادیات و معارف الهی پرداخته و در ضمن آن، روش‌شناسی مکتب تفکیک و برخورد اخباری‌گونه بزرگان این مکتب با روایات عقایدی به نقد کشیده‌ شده است.

 

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.