توحید و شرک

بحث بسیار مهم توحید و شرک از دیرباز محط نظر مفسران، متکلمین، اهل حدیث و علمای اخلاق بوده‌است و هر یک از زاویه‌ای به این بحث پرداخته‌اند.

ابن تیمیه در قرن هفتم با تعریف نو از شرک و مصداق‌یابی‌های کاملا جدیدی از آن، فضای این بحث را تغییر داد. بر اساس دیدگاههای وی بسیاری از مسلمانان مشرک بودند!! تا قرنها حتی در میان اهل سنت کسی این سخنان را آنقدر جدی نمی‌گرفت که بخواهد پاسخ دهد اما زمانی که محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم در دیار نجد ظهور کرد و کسانی را که ابن تیمیه مشرک دانسته بود، مهدور الدم خواند! و تیغ‌کشی خاندان سعود را جهاد با کفار نامید!! مسلمانان مجبور شدند که باری دیگر موضوع توحید و شرک را بازخوانی نموده و مصادیق آن را دوباره برشمارند.

استاد وکیلی در جمع طلاب دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تفصیل به تبیین این دو مفهوم پرداخته و مبانی سلفی‌های تکفیری را به نقد کشیده‌اند…

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.