بررسی و نقد اخباریگری

اَخْباریان‌، گروهی از فقیهان امامی هستند که‌ تنها منبع فقه و استنباط احکام شرعی را اخبار و احادیث‌ امامان شیعه می‌دانند. این گروه که از قرن ۱۱ قمری به بعد ظهور کردند، به کارگیری روشهای‌ اجتهادی‌ و دانش اصول فقه را روا نمی‌شمارند. در مقابل‌ آنان‌، فقیهان‌ اصولی قرار دارند که روشهای اجتهادی و اصول فقه را در استنباط احکام فقهی لازم می‌دانند.

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.