ارادت در عرفان

ارادت یعنی انسان از عمق دل و جان، کمال اخلاص و محبّت را به صاحب شریعت و جانشینان و دستورات آنها داشته باشد.

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.