شرح رساله لب اللباب علامه طهرانی (رضوان الله علیه)

رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب به لغت پارسی و بسیار موجز و نفیس است که از تالیفات عارف کامل حضرت علامه آیت‌الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی می‌باشد.

موضوع این رساله تهذیب اخلاق بر مبنای سیر و سلوک و طی سفرهای چهارگانه عرفانی است.
شرح عوالم مقدم بر عالم خلوص در بیان اسلام اکبر،ایمان اکبر،هجرت کبری، جهاد اکبر، اسلام اعظم، ایمان اعظم، هجرت عظمی، جهاد اعظم، موت ارادی ، مزیت سالکان امت اسلام بر سالکان امت‌های گذشته، مقام «صلوح» و اقسام صلاح بخش ابتدایی این کتاب است و در بخش دوم شرح طریق و کیفیت سیر الی الله و شرایط لازم سلوک در بیان ترک عادات و رسوم و تعارفات، عزم، رفق و مدارا، وفا، ثبات و دوام،مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، مسارعت، ارادت، ادب نگاهداشتن،نیت، صمت، جوع و کم خوری، خلوت، سهر (شب زنده داری)، دوام طهارت، مبالغه در تضرع، احتراز از لذایذ، کتمان سر،شیخ و استاد، ورد، نفی خواطر،ذکر و فکر مطرح می‌گردد.

از آنجایی که مطالب این کتاب شاید برای برخی افراد سنگین باشد، استاد گرانقدر حاج شیخ محمدحسن وکیلی در ۳۵ جلسه به شرح این کتاب نفیس پرداخته‌اند که می‌تواند یاری‌گر آنها در مسیر حرکت به سوی خداوند باشد.

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.