صفحه نخست برچسب‌ها برای خدا

برچسب: برای خدا

یکبار برای همیشه!

خداخواهی را جایگزین خودخواهی کن.

خداخواهی جای خودخواهی!