Home بدون دسته‌بندی فقه جنسیت، تربیت و سلامت جنسی جلد دو
تخفیف!

فقه جنسیت، تربیت و سلامت جنسی جلد دو

تومان۱۲۸,۰۰۰

توضیحات

فقه جنسیت، تربیت و سلامت جنسی

جلد دوم: تفاوت‌های مرد و زن در آیات قرآن

مشتمل بر 272 صفحه قطع وزیری

بخشی از مقدمه و پیشگفتار
این کتاب شامل مباحث درس خارج فقه حضرت استاد حاج شیخ محمد حسن وکیلی است که جهت روشن شدن زوایای مغفول‌عنه مباحث جنسی و جنسیّتی ذیل عنوان کلی «فقه جنسیّت، تربیت و سلامت جنسی» مطرح شده است که در 10 محور موضوعی انسجام یافته و اینک پس از انجام پژوهش‌های مربوطه هر محور در یک مجلّد به زیور طبع آراسته گردیده:
• محور موضوعی اول: جنس و جنسیّت
• محور موضوعی دوم: تفاوت‌های مرد و زن در قرآن
• محور موضوعی سوم: تفاوت‌های مرد و زن در روایات
• محور موضوعی چهارم: تربیت جنسی از کودکی تا نوجوانی
• محور موضوعی پنجم: بلوغ
• محور موضوعی ششم: ماهیّت ازدواج
• محور موضوعی هفتم: ازدواج دائم
• محور موضوعی هشتم: ازدواج موقّت و ازدواج مجدد
• محور موضوعی نهم: طلاق و عوارض آن
• محور موضوعی دهم: مواجهه با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های جنسی

بدیهی است این مجلّدات که با هدف پرداختن به مباحث جدید و گسترش مسائل فقهی مطرح شده، ماحصل اندیشه‌ها و تأملات بسیار ارزشمند مؤلف محترم است.

هدف کتاب

غرض از این سلسله مباحث (فقه جنسیّت، تربیت و سلامت جنسی) تدوین بخشی از سند جامع سیاستگذاری جنسی و تولید محصولی کامل در زمینه تربیت جنسی فردی و اجتماعی بود و بدیهی است که در طول مسیر با موضوعات متعدّدی مواجه می‌شویم که بکر بوده و هنوز بزرگانِ عرصه فقه بدان ورود ننموده‌اند و قدم نهادن در آن دشواری‌های خاصّی دارد که کسانی که در زمینه فقه‌النظام و فقه‌های مضاف کار کرده‌اند با آن آشنا می‌باشند و از این رو محصول به دست آمده از این مباحث نیز فقط به عنوان گام نخستین و ویرایش اوّل این مباحث به جامعه علمی عرضه می‌شود تا ارباب فضل و نظر به نقد و بررسی آن پرداخته و بر غناء آن بیافزایند.

مباحـــث این جلد نیـــز همچون جلد گذشـــته پیرامون مبانـــی خاص مباحث تربیت جنسی اســـت و موضوع آن بررسی تفاوت‌های جنس مذکر و جنس مؤنث از منظـــر آیات قرآن کریم اســـت و رویکرد اصلی در آن بررســـی آیـــات در برابر گرایش‌های فمینیستی دینی می‌باشد. فیمینیســـت‌های دینی تلاش کرده‌اند با ارائه تفســـیرهائی خـــاصّ از آیات قرآن کریم قرائتی نوین از جایگاه مرد و زن در اسلام ارائه دهند و سپس روایاتی را که با این نگاه سازگار نیست به بهانۀ عدم تطابق با قرآن نقد نمایند. در این جلد سعی شده ابتدا گزارشـــی از انواع تلاش‌های نواندیشـــان در این عرصه ارائه شده و سپس روش صحیـــح فهم آیات تبیین گردد و بعد از آن با بررســـی یک بـــه یک آیات قرآن در این ‌حوزه نشان داده شود که در یک قضاوت منصفانه و خالص نمی‌توان برداشت‌های فیمینیستی از قرآن را تأیید نمود.

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم