کرسی آزاد‌اندیشی مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال