تواضع – فاطمیه 1444

تواضع - فاطمیه 1444

موضوع: سخنرانی شب‌های فاطمیه 1444 با موضوع تواضع

🎙 سخنران: استاد حاج شیخ محمدحسن وکیلی

زمان: جمادی الثانی 1444 (3 تا 5 دی ماه 1401)

مکان: یزد – مسجد آخوند ملّا اسماعیل