تمحض یا جامعیت در تحصیل؛ راهکارهای کسب جامعیت

جامعیت در تحصیل

موضوع: «تمحّض یا جامعیّت در تحصیل؛ و راهکارهای کسب جامعیّت»

🎙 استاد مدعو: حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

 زمان: سه شنبه ۲۵ جمادی الأولی ١٤٤٤

مکان: حسینیه سطح دو و سه مدرسه نور الرضا علیه السلام