نشست مواجهه علم دینی و علم متجدد

استاد وکیلیموضوع: تقریر محل نزاع (چیستی مسئله و بررسی چالش‌ها)

صوت سخنان استاد وکیلی در نشست مواجهه علم دینی و علم متجدد

🎙 اساتيد:
🔸 حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن وکیلی
(مدرس سطح عالی حوزه و مؤلف کتاب «علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی»)
🔸 دکتر محمدعلی وطن‌دوست
(عضو هیئت علمی فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد)
🔸 حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی
(مدرس حوزه و پژوهشگر)
🔸 دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
(عضو هیئت علمی فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان: یکشنبه، 28 آذر 1400

مکان: سالن کنفرانس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد