بزرگداشت علامه طهرانی (ره)

چهارمین جلسه از سلسله نشست های اندیشهٔ توحیدی

موضوع: بزرگداشت علامه آیةالله حسینی طهرانی (ره)

زمان: شهریورماه سال 1400 (صفر 1443)

مکان: مشهد مقدس – خیابان دانشگاه – مسجد امام جعفر صادق (سلام الله علیه)

 

دیگر جلسات سلسله نشست‌های اندیشه توحیدی را از اینجا ببینید