صبر؛ اصل و اساس ایمان

مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء دهه ‌اول محرم‌

موضوع: صبر؛ اصل و اساس ایمان

زمان: مردادماه سال 1400 (محرم 1443)

تعداد: 3 جلسه

مکان: مشهدمقدس – موسسه جوانان آستان قدس رضوی – بین کوهسنگی 17 و 19