امتداد حکمت متعالیه در علوم دیگر

🎙 حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

🔹 موضوع: وجوه انتساب فلسفه صدرایی به اسلام و امتداد حکمت متعالیه در علوم دیگر

🔸 گفتگوی علمی با دانش پژوهان سطح چهار مرکز تخصصی فلسفه اسلامی قم