سلسله نشست‌های اندیشه توحیدی

🎙 حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

🔹 دبیر نشست: حجة الاسلام شیخ محمدعلی تولائی

🔹 مكان: مشهد مقدس، خیابان دانشگاه، مسجد امام صادق علیه السلام