امكان سنجی تشیع شهودی و شاخصه های شیعه حقیقی

🎙 سخنران: حجةالاسلام و المسلمین محمدحسن وکیلی

موضوع: امكان سنجی تشیع شهودی و شاخصه های شیعه حقیقی (ناظر به کتاب محیی الدین، شیعه خالص)

زمان: 24 شعبان 1442 (18 فروردين 1400)

مكان: مشهد مقدس