سلسله نشست‌های تولید علم دینی

🎙 سلسله نشست های هم اندیشی پیرامون مبانی و منطق تولید علم دینی

موضوع: توليد علم در حوزه پژوهش‌های دينی

زمان: بهمن ماه 1399 (جمادی الثانی 1442)

تعداد: 5 جلسه

با حضور:

حجة الاسلام و المسلمین وکیلی
حجة الاسلام و المسلمین امینی نژاد