انتظار توحیدی

🎙 مراسم پرفیض دعای ندبه

موضوع: توحید و انتظار

زمان: جمعه هشتم جمادی الثانی (سوم بهمن ماه 1399)

تعداد: 1 جلسه

مکان: مشهد مقدس، احمد‌آباد، نبش خیابان عارف، مسجد نقویه – هیئت رایة‌المهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف