فلسفه و حکم سقط جنین و ابعاد فردی و اجتماعی آن

🔻موضوع: فلسفه و حکم سقط جنین و ابعاد فردی و اجتماعی آن

🔸تأثیر سقط جنین در مسیر تکامل والدین

🔹نحوۀ مسدود شدن مسیر حرکت پدر و مادر به سوی خداوند با سقط جنین

 

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.