یقین و یقینیّات

از زمان ورود فلسفه به جهان اسلام جریان‌ها و شخصیت‌های متعددی با سلایق و دغدغه‌های گوناگون به مخالفت با آن برخاستند. حوزه‌های علمیه شیعه نیز – علی‌الخصوص در چند قرن اخیر – خالی از این گرایشات نبوده؛ اما در این میان کسی که به مخالفت با علم منطق پرداخته باشد و رأساً ارزش علم حصولی و یقین حاصل از آن را انکار کرده باشد به چشم نمی‌خورد مگر در جریانی که در قرن اخیر در حوزۀ علمیۀ خراسان شکل گرفت و مؤسس آن هرگونه برهان و علم حصولی را ضلالت می‌نامید. اثر پیش رو گفتگویی است که به بررسی انتقادهایی که از این زاویه به فلسفۀ اسلامی وارد شده می‌پردازد.

 

دانلود کتاب یقین و یقینیات