درس‌های مدیریتی از واقعه عاشورا و سیدالشهداء (ع)

موضوع: درسهای مدیریتی عاشورا

زمان: شهریور سال ۱۳۹۹ (محرم 1442)

تعداد: 3 جلسه

مکان: مشهدمقدس، بین چهارراه لشکر و ملک الشعراء بهار 15، جنب بانک صادرات، پلاک 146/3

 

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.