حق الناس

موضوع: حق الناس

زمان: فروردین سال ۱۳۹۹ (شعبان ۱۴۴۱)

تعداد: ۳ جلسه

مکان: مشهدمقدس-در جمع طلاب سطح دو و سه

 

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.