زی طلبگی

موضوع: زی طلبگی (فلسفه، ملاک، لباس و رفتار)

زمان: اسفندسال ۱۳۹۸ (جمادی الثانیه ۱۴۴۱)

تعداد: ۴ جلسه

مکان: مشهدمقدس-در جمع طلاب سطح یک

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.