گفت و گوی تفصیلی با استادوکیلی پیرامون حواشی اخیر

✔️گفت و گوی مهم و تفصیلی با استاد معظم حاج شیخ محمد حسن وکیلی پیرامون همایش آیت نور ۴ و حواشی دیگر

☑️پیرامون رونمایی از سه کتاب ارزشمند محیی الدین شیعه خالص، تطهیرالشریعه عن حدیقه الشیعه و شهید عارف

☑️اصرار بر صوفی بودن شهیداول و معنی آن

☑️دلایل ایجاد تنش حول کتاب محققانه محیی الدین شیعه خالص

☑️علت مخالفتهای گسترده با این دسته از معارف

☑️چرا با برخی از مخالفان شخصاً مناظره نمی‌کنید

☑️توضیحی پیرامون نحوه نام گذاری کتب مذکور

☑️بیانی تفصیلی، پیرامون تهمت بی اساس سرقت علمی پیرامون کتاب تطهیرالشریعه عن حدیقهالشیعه

☑️نسبت آثار و تفکرات استاد وکیلی با بیت حضرت علامه حسینی طهرانی رضوان الله تعالی علیه

به روزرسانی نیاز است برای پخش فایل‌ها باید مرورگر خود را به نسخه جدید ارتقا داده یا به‌روز رسانه کنید. پلاگین فلش.