سلسله یادداشت‌های شفاهی “اکسیر حسینی” در روزنامه قدس

✍️چاپ سلسله یادداشت های حجه الاسلام و المسلمین وکیلی با عنوان”اکسیر حسینی” در روزنامه قدس

📰روزنامه امروز،سه شنبه ۱۲شهریور ۹۸،صفحه ۵

📰روزنامه قدس امروز،چهارشنبه ۱۳شهریور ۹۸،صفحه ۵

📰روزنامه قدس امروز،پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸،صفحه ۵

📰روزنامه قدس امروز، شنبه ۱۶ شهریور ۹۸،صفحه ۵

📰روزنامه قدس امروز،یکشنبه ۱۷ شهریور ۹۸،صفحه ۵

📰روزنامه قدس امروز، چهارشنبه ۲۰ شهریور ۹۸،صفحه ۵

📰روزنامه قدس امروز، پنج شنبه ۲۱ شهریور ۹۸،صفحه ۵