✍سلسله یادداشت‌های شفاهی “تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقلاب” در روزنامه قدس

🔻چاپ سلسله یادداشت های حجه الاسلام و المسلمین وکیلی با عنوان”تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقلاب” در روزنامه قدس

📰روزنامه قدس، سه شنبه ۲ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، چهارشنبه ۳ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، پنج شنبه ۴ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، شنبه ۶ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، یکشنبه ۷ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، سه‌شنبه ۹ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۹۸،صفحه ۴

📰روزنامه قدس، ‌شنبه ۱۳ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸،صفحه ۴

 

📰روزنامه قدس، دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸،صفحه ۴

📰روزنامه قدس، سه‌شنبه ۱۶ مهر ۹۸،صفحه ۴