عشق مجازی

یکی از پرجنجال ترین مباحث بین مخالفان و مدافعان عرفان، «عشق » است.
اهل عرفان، عشق را راهی به سوی خدا، و مخالفان، آن را متعارض شریعت میدانند.
کتاب عشق مجازی، با واکاوی مفهوم عشق در کلام عرفا، و پاسخ گویی به نقدهای مخالفان عرفا و فلاسفه، به ویژه منتقدان ملاصدرا، چگونگی رسیدن به عشق حقیقی از عشق مجازی را تبیین کرده است.

در خاتمه کتاب، مقاله ای از استاد وکیلی در موضوع مهم «فقه نگاه» برای اولین بار به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب الکترونیکی را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود کتاب عشق مجازی