کتاب عرفان و حکمت

توجه و اقبال دانشمندان و چهره‏ های درخشان علمی به «عرفان اسلامی»، گواهی روشن بر اصالت جریان عرفانی است. کتاب عرفان و حکمت، دفتر اول، بر آن است تا گرایش عرفانی و اعتقاد راسخ خواجه نصیرالدین طوسی، اندیشمند بلندمرتبه اسلامی، به توحید قرآنی (وحدت شخصیۀ وجود) را با شواهد قطعی به اثبات رساند.
نگارنده(استاد وکیلی) در بخش دیگر، شاخصه‏ های عرفان حقیقی و مکتب عرفانی نجف را به خوبی بیان کرده، که محک مناسبی برای نقد عرفان‌های کاذب و تصوف باطل است.

در این مطلب شما میتوانید کتاب عرفان و حکمت را از لینک زیر دریافت نمایید.

📥 دریافت کتاب