شرح کتاب روح مجرد

🎙 حجة‌الاسلام‌ والمسلمین‌ استاد وکیلی

📚 موضوع کتاب شریف روح مجرد:

۱. بیان هدف سلوک الی الله و مقام انسان کامل
۲. رموز و دقائق سیر الی الله

آنچه در شرح کتاب روح مجرد خواهید شنید:
✔️ بیان ویژگی خاص کتاب روح مجرد نسبت به دیگر کتب زندگینامۀ بزرگان
✔️ معنای نور مطلق و روح مجرد
✔️ چگونگی آشنایی علامه طهرانی با مرحوم حداد
✔️ ویژگی‌های خاص علامۀ طهرانی در نوشتن یادنامۀ روح مجرد